Om Equip

Da John Maxwell og noen få venner lanserte EQUIP i 1997, var deres visjon å utruste kristne ledere slik at de effektivt kunne tjene den voksende Kristi kropp utover hele verden.

Det var deres overbevisning at det var behov for å utvikle sterke kristne ledere utover hele verden dersom vi skal få fullført Jesu misjonsbefaling. Misjonsbefalingen er mandatet som Jesus gav oss. Lederskapsutvikling er den modellen som han demonstrerte for oss. I løpet av sin offentlige tjeneste brukte han mesteparten av sin tid på a trene og utruste en gruppe ledere som fikk innflytelse utover verden.

Siden 1997 har EQUIP betjent kristne ledere i store deler av verden, som har et stort lederskapspotensial, men som har hatt begrenset tilgang til trening, materiell og ressurser som de er i stort behov av. EQUIP er helt overbevist om at dersom disse kristne lederne får tilgang til ressursene, utrustes, oppmuntres og trenes, så vil det ikke være grenser for hvor stor effekt dette vil ha i fullførelsen av Jesu misjonsbefaling.


Copyright Equip Norge — equip@filadelfia-hamar.no